Měření a regulace

Naše společnost poskytuje také komplexní řešení pro efektivní regulaci a ovládání kotelen. Používáme přitom moderní mikroprocesorové regulátory pro řízení kaskády kotlů s otevíráním kotlových ventilů, ovládání oběhových čerpadel kotlových okruhů, oběhových čerpadel natápěcí větve, servopohonů směšování ekvitermní regulace vytápění, přípravy teplé užitkové vody a havarijního zabezpečení kotelny.

Regulace jsou monitorovány a ovládány přes webové rozhraní, textové zprávy (SMS) nebo LCD panel. Kotelna je samozřejmě navržena i tak, aby mohla být provozována i v ručním režimu. Týdenní program monitoruje provoz kotelny a v případě potřeby využije zabezpečovacích a havarijních funkcí řídícího regulátoru a kotelnu odstaví.